Logo

اگر نظارہ از خود رفتگی آرد حجاب اولی


اگر نظارہ از خود رفتگی آرد حجاب اولی
نگیرد با من این سودا بہا از بس گران خواہی
سخن بی پردہ گو با ما شد آن روز کم آمیزی
کہ می گفتند تو ما را چنین خواہی چنان خواہی
نگاہ بی ادب زد رخنہ ہا در چرخ مینائی
دگر عالم بنا کن گر حجابی درمیان خواہی
چنان خود را نگہ داری کہ با این بی نیازی ہا
شہادت بر وجود خود ز خون دوستان خواہی
مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر
ز نوری سجدہ میخواہی ز خاکی بیش از آن خواہی
مس خامی کہ دارم از محبت کیمیا سازم
کہ فردا چون رسم پیش تو از من ارمغان خواہی

Website Version 4.0 | Copyright © 2009-2016 International Iqbal Society (formerly DISNA). All rights reserved.