Logo

ہارون کی آخری نصيحت

 

ہاروں نے کہا وقت رحيل اپنے پسر سے
جائے گا کبھي تو بھي اسي راہ گزر سے
پوشيدہ ہے کافر کي نظر سے ملک الموت
ليکن نہيں پوشيدہ مسلماں کي نظر سے

-------------------------


Translitration

Haroon Ne Kaha Waqt-e-Raheel Apne Pisar Se
Jaye Ga Kabhi Tu Bhi Issi Rah Guzar Se

Poshida Hai Kafir K Nazar Se Malk-Ul-Mout
Lekin Nahin Poshida Musalman Ki Nazar Se

--------------------------

Website Version 4.0 | Copyright © 2009-2016 International Iqbal Society (formerly DISNA). All rights reserved.