Logo

فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہيں

 

عطا ہوئی ہے تجھے روزوشب کی بيتابی
خبر نہيں کہ تو خاکی ہے يا کہ سيمابی
سنا ہے ، خاک سے تيری نمود ہے ، ليکن
تری سرشت ميں ہے کوکبی و مہ تابی
جمال اپنا اگر خواب ميں بھی تو ديکھے
ہزار ہوش سے خوشتر تری شکر خوابی
گراں بہا ہے ترا گريۂ سحر گاہی
اسی سے ہے ترے نخل کہن کی شادابی
تری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمير
کہ تيرے ساز کی فطرت نے کی ہے مضرابی

---------------------------

Translitration

Atta Huwi Hai Tujhe Roz-o-Shab Ki Betabi
Khabar Nahin Ke Tu Khaki Hai Ye Ke Seemabi

Suna Hai, Khak Se Teri Namood Hai, Lekin
Teri Sarisht Mein Hai Kokabi-o-Mehtabi

Jamal Apna Agar Khawab Mein Bhi Tu Dekhe
Hazar Hosh Se Khushtar Teri Shukar Khawabi

Garan Baha Hai Tera Girya-e-Sehargahi
Issi Se Hai Tere Nakhl-e-Kuhan Ki Shadabi

Teri Nawa Se Hai Be-Parda Zindagi Ka Zameer
Ke Tere Saaz Ki Fitrat Ne Ki Hai Mizrabi

--------------------------

Website Version 4.0 | Copyright © 2009-2016 International Iqbal Society (formerly DISNA). All rights reserved.