Logo

الارض للہ

 

پالتا ہے بيج کو مٹی کو تاريکی ميں کون
کون درياؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟
کون لايا کھينچ کر پچھم سے باد سازگار
خاک يہ کس کی ہے ، کس کا ہے يہ نور آفتاب؟
کس نے بھردی موتيوں سے خوشۂ گندم کی جيب
موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟

دہ خدايا! يہ زميں تيری نہيں ، تيری نہيں
تيرے آبا کی نہيں ، تيری نہيں ، ميری نہيں

------------------------------


Translitration

Palta Hai Beej Ko Mitti Ki Tareeki Mein Kon
Kon Daryaon Ki Moujon Se Uthata Hai Sahab

Kon Laya Khainch Kar Pacham Se Bad-e-Saazgar
Khak Ye Kis Ki Hai, Kis Ka Hai Ye Noor-e-Aftab?

Kis Ne Bhar Di Moutiyon Se Khausha-e-Gandum Ki Jaib
Mousamon Ko Kis Ne Sikhlayi Hai Khu'ay Inqilab?

Dih Khudaya! Ye Zameen Teri Nahin, Teri Nahin
Tere Aba Ki Nahin, Teri Nahin, Meri Nahin

--------------------------

Website Version 4.0 | Copyright © 2009-2016 International Iqbal Society (formerly DISNA). All rights reserved.