Menu

A+ A A-

غزل سرای و نواہای رفتہ باز آور


غزل سرای و نواہای رفتہ باز آور
بہ این فسردہ دلان حرف دل نواز آور
کنشت و کعبہ و بتخانہ و کلیسا را
ہزار فتنہ از آن چشم نیم باز آور
ز بادہ ئی کہ بخاک من آتشی آمیخت
پیالہ ئی بجوانان نو نیاز آور
نئی کہ دل ز نوایش بسینہ می رقصد
مئی کہ شیشہ
ٔ جان را دہد گداز آور
بہ نیستان عجم باد صبحدم تیز است
شرارہ ئی کہ فرو می چکد ز ساز آور


IIS Logo

Dervish Designs Online

IQBAL DEMYSTIFIED - Andriod and iOS