Menu

A+ A A-

غنی کشمیری


غنی آن سخنگوی بلبل صفیر
نوا سنج کشمیر مینو نظیر
چو اندر سرا بود در بستہ داشت
چو رفت از سرا تختہ را وا گذاشت
یکی گفتش ای شاعر دل رسی
عجب دارد از کار تو ھر کسی
بہ پاسخ چہ خوش گفت مرد فقیر
فقیر و بہ اقلیم معنی امیر
ز من آنچہ دیدند یاران رواست
درین خانہ جز من متاعی کجاست
غنی تا نشیند بہ کاشانہ اش
متاعی گرانی است در خانہ اش
چو آن محفل افروز در خانہ نیست
تہی تر ازین ہیچ کاشانہ نیست

IIS Logo

Dervish Designs Online

IQBAL DEMYSTIFIED - Andriod and iOS