Logo

بہ آن رازی کہ گفتم پی نبردند

 

بہ آن رازی کہ گفتم پی نبردند
ز شاخ نخل من خرما نخوردند
من ای میر امم داد از تو خواہم
مرا یاران غزلخوانی شمردند

Website Version 4.0 | Copyright © 2009-2016 International Iqbal Society (formerly DISNA). All rights reserved.