Menu

A+ A A-

اگر می آید آن دانای رازی

 

اگر می آید آن دانای رازی
بدہ او را نواے دل گدازی
ضمیر امتان را می کند پاک
کلیمی یا حکیمی نی نوازی

IIS Logo

Dervish Designs Online

IQBAL DEMYSTIFIED - Andriod and iOS