Logo

مرا از پردۂ ساز آگہی نیست

 

مرا از پردۂ ساز آگہی نیست
ولی دانم نواے زندگی چیست
سرودم آنچنان در شاخساران
گل از مرغ چمن پرسد کہ این کیست؟

Website Version 4.0 | Copyright © 2009-2016 International Iqbal Society (formerly DISNA). All rights reserved.