Logo

جانم در آویخت با روزگاران


جانم در آویخت با روزگاران
جوی است نالان در کوہساران
پیدا ستیزد پنہان ستیزد
ناپایدارے با پایداران
این کوہ و صحرا این دشت و دریا
نی راز داران نی غمگساران
بیگانہ
ٔ شوق بیگانۂ شوق
این جویباران این آبشاران
فریاد بے سوز فریاد بی سوز
بانگ ہزاران در شاخساران
داغی کہ سوزد در سینہ
ٔ من
آن داغ کم سوخت در لالہ زاران
محفل ندارد ساقی ندارد
تلخی کہ سازد با بیقراران 


Website Version 4.0 | Copyright © 2009-2016 International Iqbal Society (formerly DISNA). All rights reserved.